Geld lenen kost geldwoensdag, 21 september 2011 13:58

Fiscale maatregelen 2012

Gisteren was het de derde dinsdag van september, tijd voor de jaarlijks terugkerende Prinsjesdag. Behalve gekke hoedjes, hebben we ook heel wat economische vooruitzichten voorbij zien komen. Wat is het eigenlijk gevolg van Prinsjesdag voor u? Allereerst gaat de koopkracht omlaag, dat gaat de burger voelen in de portemonnee. Er zijn verder veel bezuinigen aangekondigd. Zo wordt er onder andere gekort op het basispakket van de zorgverzekering. Stoppen met roken, dieetadvisering, vijf extra behandelingen fysiotherapie en maagzuurremmers, zitten niet langer in het basispakket. Daarnaast wordt het eigen risico voor de zorgverzekering met zo'n veertig euro verhoogd.

Levensonderhoud en subsidies
Bij de fiscale aftrekpost voor ouders die extra kosten maken om in het levenshouderhoud van kinderen te voorzien, wordt de leeftijdsgrens verlaagd tot 21 jaar. Het kabinet heeft ook stevige bezuinigingen voorgesteld omtrent subsidies. Zo gaat bijvoorbeeld de kinderbijslag omlaag met 41 euro voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. En bovendien gaat de zorgtoeslag voor lagere inkomens volgend jaar omlaag. Paren en alleenstaanden met een minimuminkomen krijgen respectievelijk ruim honderd en veertig euro minder zorgtoeslag. Er vallen ook klappen bij de huurtoeslag, alhoewel mensen met lagere inkomens zoveel mogelijk worden ontzien. Middeninkomens leveren wel een paar tientjes per maand in.

 


Copyright 2011 - 2012 Direct geld lenen | Contact