Geld lenen kost geldwoensdag, 14 september 2011 11:40

Het BKR pleit voor meer toezicht

Leiden - Het Centraal Bureau Krediet Registratie (BKR) wil voortaan een scherpere regelgeving met betrekking tot registratie van schulden. Wanbetalers bij onder andere de Belastingdienst, energieleveranciers en woningbouwverenigingen vallen nu buiten het oog van de organisatie. En dat willen zij graag veranderd zien.

De meeste mensen kennen het BKR wel. Het bureau registreert of u een lening of een krediet heeft. Wanneer u dus op afbetaling iets hebt gekocht of een lening heeft, is de kans groot dat u een BKR-registratie heeft. Als er een achterstand is bij de betalingen betekent dit vaak dat opnieuw geld lenen niet zo eenvoudig gaat. Veel mensen vinden de registratie een schending van hun privacy. Toch vind het BKR het noodzakelijk dat de wet aangepast wordt, zodat zij voortaan meer toegang kunnen krijgen tot meer gegevens over schulden. Al eerder dit jaar probeerde zij om hun gegevensbestand uit te breiden. Maar tevergeefs. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) bood verzet, omdat het volgens hen de privacy van de consumenten teveel schond. Toch vraagt het BKR de Tweede Kamer opnieuw voor uitbreiding, omdat het volgens hen echt nodig is om de totale hoeveelheid schulden van Nederlandse consumenten terug te dringen. Het aantal huishoudens met een BKR-registratie is sinds begin dit jaar met zo’n tien procent gestegen.

 


Copyright 2011 - 2012 Direct geld lenen | Contact