Geld lenen kost geldvrijdag, 17 februari 2012 17:47

Jongeren verwachten florissante financiële toekomst

€ 5000 euro netto per maand verdienen? Dat moet makkelijk haalbaar zijn, denken veel jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar. Zij zien hun financiële toekomst rooskleurig in, blijkt uit onderzoek van Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), de onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Uit het onderzoek dat in de afgelopen twee maanden gehouden werd onder bijna tweeduizend jongeren tussen de 12 en 24 jaar, komt duidelijk naar voren dat de jongsten onder ons, het meest enthousiast zijn over het vooruitzicht op een goed betaalde baan. Ondanks ze zich ervan bewust zijn dat de economie op dit moment er minder goed voor staat. Ze hebben een groot geloof in een verbeterde toekomst en dromen over een baan die minstens vijfduizend euro netto per maand oplevert. De groep boven de 21 jaar ziet het allemaal iets minder positief in, alhoewel zij wel denken meer te gaan verdienen dan hun ouders. Een derde rekent op een inkomen van drie duizend euro netto per maand. Het Nibud concludeert uit de uitkomsten dat het belangrijk is dat jongeren voor hun achttiende jaar de waarde van geld te leren. Zodat zij een meer realistisch beeld kunnen vormen van hun financiële toekomst.

 

 


Copyright 2011 - 2012 Direct geld lenen | Contact