Geld lenen kost geldzaterdag, 21 januari 2012 15:45

Grote pensioenfondsen kondigen grote korting aan

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is er deze week bekend gemaakt dat er volgend jaar mogelijk flink gekort wordt op de pensioenen. Drie van de grootste pensioenfondsen van Nederland moeten namelijk maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken, als zij hun financiële situatie niet op tijd weten te herstellen. Het gaat voornamelijk om Nederlands grootste pensioenfonds ABP voor ambtenaren met bijna zo’n drie miljoen leden en metaalpensioenfondsen PME en PMT.

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is vorig jaar zodanig gedaald, waardoor het fonds genoodzaakt is om het pensioen waarschijnlijk volgend jaar met een half procent te verlagen. Ook de pensioenen van honderdduizend gepensioneerden in de metaalsector lopen de kans om flink verlaagd te worden. PMT, het grootste fonds in de metaal, ziet geen andere mogelijkheid dan een verlaging van zeven procent, door de lage rente door de aanhoudende crisis. Een definitief besluit daarover wordt op halverwege februari genomen.

Andere pensioenfondsen, zoals Zorg en Welzijn (PFZW) en Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw), hebben minder last van de crisis. Zij hoeven vooralsnog niet in te grijpen in de pensioenuitkeringen, mits de situatie op de financiële markten dit jaar zal verbeteren.

 

 


Copyright 2011 - 2012 Direct geld lenen | Contact