Geld lenen kost geldzaterdag, 29 oktober 2011 19:29

Het Innovatiefonds MKB biedt ondernemers kans in crisistijd 

Geld lenen blijft voor kleine ondernemer een lastige zaak. Dit jaar is dit probleem alleen nog maar groter geworden, blijkt uit de conclusies van MKB-Nederland, de koepel van middelgrote en kleine ondernemingen. Veel banken hebben last van de Europese crisis en zijn dan ook uitermate voorzichtig met het nemen van risico's. Als MKB-er's een bank benaderen met een plan waar zij financiering voor willen hebben, lopen zij vaak tegen een gesloten deur aan. Dat was enkele jaren geleden wel anders, toen hielpen banken ondernemers door actief mee te denken.

Enige maanden geleden is er dan ook een nieuw fonds van vijfhonderd miljoen euro in het leven geroepen, het Innovatiefonds MKB, om ondernemers toch een duwtje in de rug te kunnen geven. Ondernemers kunnen hierdoor makkelijker aan het benodigde kapitaal komen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. De geldpot is bestemd voor klein- en middenbedrijven die tot de sectoren behoren van energie, hightech, life sciences, logistiek, tuinbouw, water, hoofdkantoren, voedsel, chemie en creatieve industrie. Branches waarmee Nederland wil doorbreken om tot de top van de wereld te behoren. De aanvraag voor een lening van het Innovatiefonds MKB verloopt voornamelijk via de bank. Vervolgens toetst één van de kredietbeoordelaars van het fonds of de achtergestelde lening verstrekt kan worden.

 

 


Copyright 2011 - 2012 Direct geld lenen | Contact