Geld lenen kost gelddinsdag, 10 januari 2012 21:52

Wat kunt u in 2012 verwachten op het gebied van familie- en fiscale zaken?

Het nieuwe jaar is net begonnen en daarmee zijn ook veel gunstige regelingen op het gebied van familie en fiscale zaken veranderd in 2012. Niet iedereen is daarvan op de hoogte, dus hieronder de meest belangrijke wijzigingen op een rijtje.

Ouders zullen wat dieper in hun portemonnee moeten tasten als ze hun kinderen naar de kinderopvang willen blijven brengen. Het uurtarief van de meeste kinderdagverblijven is gestegen, dus bent u duurder uit. Bovendien is de bijdrage van de overheid voor kinderopvang omlaag gegaan. De tegemoetkoming wordt voortaan gebaseerd op het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt. Tevens gaat de kinderbijslag omlaag. Dit raakt vooral ouders van kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

Ook het kindgebonden budget is ingekrompen. De jaarlijkse kosten voor deze inkomensafhankelijke toeslag zijn in de afgelopen jaren namelijk enorm gestegen, waardoor het volledige bedrag aan kindergebonden budget beknot wordt tot twee kinderen. Bent u bezig met een mbo-, hbo- of universiteit opleiding? De studiefinanciering is in 2012 niet verhoogd, er heeft dus geen inflatiecorrectie plaats gevonden. Ook de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting is dit jaar niet aangepast, waardoor u uw kind ook dit jaar 5.030 euro belastingvrij mag schenken.

 

 


Copyright 2011 - 2012 Direct geld lenen | Contact